ภาพข่าว

"ทับทิมสยาม" ส้มโอดีที่ลุ่มน้ำปากพนัง


นายสุทิน ศรีเผด็จ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
>>>


เจ้าของสวน นางนิรัตน์ ล่องทอง เจ้าของสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เนื้อในส้มโอทับทิมสยามที่แก่จัด

ผลส้มโอที่ยังไม่แก่จัด ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน


 
นายนิพนธ์ สุขสะอาด /รายงาน
24/01/50
ดูแลระบบ : นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
ข้อมูล : นายนิพนธ์ สุขสะอาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
Email : nutthorn@doae.go.th, nakhonsri@doae.go.th